یکشنبه, 28 مرداد 1397

 

•1.          اطلاعات شخصی

نام:جسن                        

نام خانوادگی: یزدانفر       

تلفن : 05137688620-116               

پست الکترونیکی:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

•2.         تحصیلات

درجه مدرک

رشته

دانشگاه

شهر

کشور

تاریخ دریافت مدرک

دكترای تخصصیph.D)  )

انگل شناسی پزشكی

دانشگاه علوم پزشكی مشهد

مشهد

ايران 

1366

دكتری حرفه  ای (MD

عمومی

دانشگاه تهران

تهران

ايران

1358

 

 

 

 

 

 

3دوره های آموزشی و مطالعاتی گذرانده شده

 

نام دوره

طول مدت

دانشگاه یا موسسه آموزشی

شهر

کشور

تاریخ

 

انگيزش وياددهی اثربخش

28ساعت

دانشگاه آزاداسلامی واحد مشهد

مشهد

ايران

31/9/1390

 

آشنايی باشيوه های توليدوچاپ مقالات علمی درمجلات ISI

16ساعت

دانشگاه آزاداسلامي واحد مشهد

مشهد

ايران

14/8/1390

 

آموزش تدوين برنامه درسی

16ساعت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

مشهد

ايران

4/8/1390

 

مبانی طرح سوال

20ساعت

دانشگاه آزاداسلامی مركز آزمون

تهران

ایران

ا/8/1390

 

كاربردفناوری اطلاعات درتعليم وتربيت

16ساعت

دانشگاه آزاد اسلامی واحدمشهد

مشهد

ايران

20/3/1388

 

Power pointآشنایی با نرم افزار

16ساعت

دانشگاه آزاداسلامي واحد مشهد

مشهد

ايران

19/12/87

 

مقاله نويسی علمی به زبان انگليسی

16ساعت

دانشگاه آزاداسلامی واحد مشهد

مشهد

ايران

12/5/1385

 

مقدماتيSPSSآشنا يی بانرم افزار

24ساعت

دانشگاه آزاداسلامی واحدمشهد

مشهد

ايران

14/9/1388

 

آشنايی بامراجع الكترونيكی درعلوم پزشكي

18ساعت

دانشگاه آزاداسلامی واحد مشهد

مشهد

ايران

15/5/1383

 

برنامه ريزی والگوهای تدوين طرح درس

24ساعت

دانشگاه آزاداسلامی واحد مشهد

مشهد

ايران

13/6/1382

 

كنترل كيفی

36 ساعت

آزمايشگاه رفرانس

تهران

ايران

23/7/1371

 

نام کارگاه

 

 

 

 

طول مدت

 

 

 

 

دانشگاه یا موسسه آموزشی

 

 

 

شهر

 

 

 

 

کشور

 

 

 

 

تاریخ

 

 

 

 

نگارش  CVنويسی به زبان انگليسی

8ساعت

 

دانشگاه آزاداسلامی مركز مطالعات وآموزش نيروی انسانی

 

مشهد

 

ايران

 

26/8/1390

 

مبانی طرح سوال

20 ساعت

دانشگاه آزاداسلامی مركز آزمون

تهران

ايران

1/8/1390

 

 

اشنايی بااعتباربخشی وارزشيابی درونی دانشكده پزشكی

 

 

8ساعت

مركزتوسعه آموزش پزشكی دانشگاه آزاد اسلامی

مشهد

ايران

17/12/1386

 

 

مهارتهای هفتگانه LCDL

 

130ساعت

موسسه پاسارگاد كيان - مشاوران مشكات شرق

مشهد

ايران

10/12/1384

 

دوره آموزشی وتشخيصی ازمايشگاهی بيماري وبا

8ساعت

دانشگاه علوم پزشكي مشهد- مركز بهداشت استان

مشهد

ايران

29/5/1384

 

روش تحقيق

16 ساعت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

مشهد

ايران

10/9/1383

 

4مرتبه علمی دانشگاهی

سال

رتبه دانشگاهی

دانشگاه

1368

استاديار

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

5سوابق  اجرایی (علمی - اداری)

عنوان پست

تاریخ شروع

تارخ خاتمه

محل خدمت

مدیر گروه علوم ازمایشپاهی

1392

تاکنون

دانشکده پیراپزشکی

مديرآموزشی علوم پايه

1390

تاكنون

دانشكده پزشكی دكتر شاهين فر

عضوكارگروه تخصصی انگل شناسی به منظوربررسی توانايی علمی

 

1390

 

 

تاكنون

دانشگاه آزاداسلامی مشهد

 

 

عضو كميته انتخاب كتاب دانشكده پزشكی وكتابخانه بيمارستانهای تابعه

 

 

1388

1390

دانشكده پزشكی دكتر شاهين فر

 

مسؤل فنی آزمايشگاه بيمارستان ابن سيناودكتر حجازی

1372

1389

 

دانشگاه علوم پزشكی مشهد

عضو كميته كادر پزشكی بيمارستان ابن سينا

1377

1389

دانشگاه علوم پزشكی مشهد

عضو كميته كنترل عفونت بيمارستان ابن سيناودكتر حجازی

1375

1389

دانشگاه علوم پزشكی مشهد

عضو كميته مرگ وميروعوارض بيمارستانی (بيمارستان ابن سيناودكتر حجازی)

1375

1389

دانشگاه علوم پزشكی مشهد

 

 

 

عضوكميته علمی چهارمين همايش سراسری انگل شناسی وبيماريهای انگی ايران

1382

1382

دانشگاه علوم پزشكی مشهد

 

مسؤل آزمايشگاه رفرانس

1370

1373

دانشگاه علوم پزشكی مشهد

مسؤل آزمايشگاه بهداشت شماره 2

1368

1370

مركز بهداشت استان

طرحهای تحقيقاتی

عنوان طرح

مجری طرح

همکاران طرح

شهر

کشور

تاریخ شروع

تاریخ پایان

بررسی سرولوژيك توكسوپلاسمادرخانمهای حامله مراجعه كننده به بيمارستانهای دانشگاه آزاد اسلامی مشهدباروش IFA,ELIZA

دكتر حسن يزدانفر

محمد رضا خاكزاد-سيما نايبان

مشهد

ايران

8/11/1384

1/8/1390

 

 

 

 

 

 

 

طرح های تحقیقاتی در دست اجرا:بررسي اثر محركهاي نيتريك اكسايدوسلولهايTH1دربهبود ليشمانيوز جلدي درموش سوري

تجربیات

عنوان درس

محل تدریس

تعداد واحد

مدت تدریس

رشته تحصیلی

مقطع

انگل شناسی وقارچ شناسی

دانشگاه علوم پزشكی مشهد

4واحد

2سال

پزشكي

دكترای حرفه ای

انگل شناسی وقارچ شناسی

دانشگاه علوم پزشكی زاهدان

4واحد

1سال

پزشكی

دكترای حرفه ای

اپيدميو‍لوژی وكنترل بيماريهاي مشترك انسان ودام

دانشگاه علامه طباطبايی

2واحد

2سال

علوم آزمايشگايی

كارشناسی

انگل شناسی وقارچ شناسی

دانشكده پزشكی سبزوار

2واحد

2سال

پرستاری

كارشناسی

انگل شناسی وقارچ شناسی

دانشكده پزشكی

4واحد

1368 تاكنون

پزشكی

دكترای حرفه ای

ميكروب شناسی وانگل شناسی

دانشكده پزشكی

4واحد

1377 تاكنون

مامايی

كارشناسی

انگل شناسی وقارچ شناسی

دانشكده پزشكی

2واحد

1375 تا كنون

پرستاری

كارشناسی

اپيدميولوژی بيماريهای شايع

دانشكده پزشكی

2واحد

1374 تاكنون

پزشكی

دكترای حرفه ای

پاتوبيولوژی وآزمايشگاه

دانشكده پیراپزشكی

3واحد

1378 تاكنون

بهداشت مدارس

كاردانی

ميكروب شناسی وانگل شناسی

دانشكده پیراپزشكی

4واحد

1380 تاكنون

اتاق عمل

كارشناسی

تقدیر نامه،جوایز و امتیازات ویژه( افتخارات علمی-اختراعات):

نوع

عنوان

زمان

مکان

منطقه ای

پژوهشگر نمونه گروه پزشكی

1383

منطقه9 دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

استاد نمونه

1382

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

عضویت در مجامع علمی داخلی و بین المللی

عنوان

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

عضوانجمن علمی ميكروب شناسی ايران

1390

تاكنون

عضو انجمن علمی انگل شناسی ایران

1376

تاكنون

عضو سازمان نظام پزشکی ایران

1367

تاكنون

 

علائق تحقیقاتی ليشمانيوز-ژيارديوز-توكسوپلاسموز-بيماريهاي قارچی  

 

 

 

 

حاضرين در سايت

ما 2 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم