یکشنبه, 28 مرداد 1397

مشخصات فردی

نام :مليحه سادات نام خانوادگي: گواهي

سمت :عضو هيئت علمی ومديرگروه اتاق عمل

مرتبه علمی: مربی

محل خدمت : دانشكده پيراپزشکی

وضعيت استخدامي : تمام وقت

تاريخ استخدام :1373

ميزان تحصيلات وعنوان مدرك:كارشناس ارشداموزش پرستاری داخلي جراحي

شماره تلفن : 05136614169 داخلي 17

آدرس پست الكترونيك: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

سوابق تحصيلي :

مقطع

مدرك

سال اخذ مدرك

کاردانی

پرستاري

1365

کارشناسی

پرستاری

1367

کارشناسی ارشد

اموزش داخلی جراحی

1372

سوابق اجرائی:

سمت

محل

از سال تا ...

استاد راهنماي دانشجويان پرستاري ورودي78

دانشگاه ازاد اسلامي مشهد

1378

استاد راهنماي دانشجويان پرستاري ورودي84

دانشگاه ازاد اسلامي مشهد

1384

عضو شوراي پ‍ژوهشي

دانشكده پزشكي دانشگاه ازاد اسلامي مشهد

1385-1383

مدير گروه هوشبري و اتاق عمل

دانشكده پيراپزشكي دانشگاه ازاد اسلامي مشهد

1389-1385

مدير گروه اتاق عمل

دانشكده پيراپزشكي دانشگاه ازاد اسلامي مشهد

1389-تاكنون

عضو كميسيون منتخب صلاحيت علمي اساتيد حق التدريس

دانشگاه ازاد اسلامي مشهد

1383

دبير همايش دوروزه كنترل عفونتهاي بيمارستاني

دانشگاه ازاد اسلامي مشهد -دانشكده پزشكي

1382

عضو كميته علمي اولين گرد همايي ملي زن ايراني وپژوهش

دانشگاه ازاد اسلامي مشهد

1384

عضو هيات رئيسه پانل چهارمين همايش سراسري علوم پزشكي

دانشگاه ازاد اسلامي مشهد

1384

عضو پانل سمينار خون مايه حيات

دانشگاه ازاد اسلامي مشهد

1385

نماينده رياست منطقه 9 بمنظور بازديد وارزيابي آزمايشگاههاي رشته هاي پرستاري ومامائي واحدهاي بجنورد وقوچان

منطقه 9دانشگاه ازاد اسلامي

1385

نماينده تام الاختيار معاونت علوم پزشكي در برگزاري امتحانات جامع پرستاري منطقه9خراسان

منطقه 9دانشگاه ازاد اسلامي

1380

سوابق علمي - تحقيقاتي

1-مقالات ارائه شده در كنفرانس هاي علمي(داخلي و خارجي):

عنوان مقاله

نويسندگان

اهداف اصلي

همكار

پوستر

سخنراني

نام و سطح كنفرانس

محل

زمان

بيماران تحت عمل جراحی بيماريهای حاد قلبی وعروقی

گواهي و كياني

*

*

سمينار

سراسری پرستاری قلب وعروق

دانشگاه علوم پزشکی همدان

1373

بررسی درجه اهميت مشکلات جسمی ناشی ازسل بيماران در مراکز زابل وزاهدان

گواهي و كياني

*

*

سمينار سرارسری بيماريهاي ريه

دانشگاه علوم پزشکی همدان

1374

بررسی عوامل بازدارنده کاربرد فرآيند پرستاری توسط پرستاران شاغل در بيمارستانهای شهرتبريز

گواهي و كياني

*

سمينار سراسری بررسی مسائل آموزش بالينی پرستاری ومامائی

دانشگاه علوم پزشکی همدان

1374

مديريت کنترل عفونت های بيمارستانی

گواهي

*

*

همايش کنترل عفونتهای بيمارستاني

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1382

بررسی نيازهای آموزشی مادران درباره شيردهی

گواهي و اكبري

*

*

چهارمين همايش سراسری علوم پزشکی باشگاه پژوهشگران جوان

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1384

تازه هاي قلب و عروق

گواهي و همكاران

هفتمين کنگره سراسری تازه های قلب وعروق انجمن آترواسکلروز

ايران-تهران

1384

بررسی نيازها وتجربيات اعضای خانواده بيماران بخش مراقبت ويژه

گواهي و اكبري

*

*

چهارمين کنگره بين الملی جراحان قلب

ايران -تهران

1384

بررسی ميزان آگاهی دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد از بيماران ايدز

گواهي و همكاران

*

*

اولين گردهمايی ملی يکروزه زن ايرانی درپژوهش

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1384

بررسی خشونت عليه زنان

گواهي و همكاران

*

*

اولين گردهمايی ملی يکروزه زن ايرانی درپژوهش

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1384

چاقی

گواهي و شادفر

*

*

سمينار سراسری چاقی ومسائل بالينی

دانشگاه علوم پزشکی شيراز

1385

ميزان آگاهی ازبيماری ايدز

گواهي و همكاران

*

*

پنجمين همايش سراسری علوم پزشکی باشگاه پژوهشگران جوان

شاهرود

1385

سلامت زنان

گواهي و همكاران

همايش ارتقاء سلامت زنان

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

1383

پرستار اورژانس ومسمومين

گواهي و شادفر

*

اولين كنگره بين المللي پزشكي قانوني ايران

دانشگاه علوم پزشكي تهران

1388

ديابت

گواهي

*

*

كنفرانس ماهيانه علمي گروه پرستاري

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1386

بررسي نقش نماز بركاهش اختلالات رواني

گواهي

*

*

اولين كنگره سراسري سلامت خانواده از منظر ديدگاه مذاهب اسلامي

دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

1387

انسان سالم وتوسعه پايدار

گواهي و شادفر

*

*

نخستين همايش ملي سلامت و توسعه پايدار

وزارت بهداشت ودرمان آموزش پزشكي

1387

بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد از بيماري ايدز

گواهي

*

*

اولين همايش منطقه اي بهداشت خانواده

دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

1387

گازهاي خوني وگازومتري

گواهي

*

*

كنفرانس ماهيانه علمي مركز توسعه آموزش پزشكي

دانشگاه آزاد

اسلامی مشهد

1388

اپي لپسي

گواهي

*

*

كنفرانس ماهيانه علمي مركز توسعه آموزش پزشكي

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1388

ECG باز خواني وتفسير

گواهي

*

*

كنفرانس ادواري علمي مركز توسعه آموزش پزشكي

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1389

آريتمي ها

گواهي

*

*

كنفرانس ماهيانه دانشكده پيرا پزشكي

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1387

ميزان آگاهي دانشجويان از بيماري ايدز

گواهي -اكبري

*

*

دومين همايش سراسري راهكارهاي ارتقاء سلامت وچالش ها

دانشگاه علوم پزشكي ساري

1390

ICU ومراقبت هاي پرستاري

گواهي

*

*

كنفرانس علمي ادواري آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشكي

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

1391

ديابت ومراقبت هاي پرستاري

گواهي

*

*

كنفرانس علمي ادواري آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشكي

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

1391

ارتباط موثر با بيمار

گواهي

*

*

كنفرانس علمي ادواري آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشكي

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

1391

مخاطرات شغلي در پرستاران

گواهي

*

*

كنفرانس علمي ادواري آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشكي

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

1391

ايمني بيمار در بيمارستان

گواهي

*

*

كنفرانس علمي ادواري آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشكي

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

1392

حقوق بيمار وتكريم ارباب رجوع

گواهي

*

*

كنفرانس علمي ادواري آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشكي

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

1392

آريتمي هاي قلبي

گواهي

*

*

كنفرانس ادواري پرستاري آموزش پزشكي

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1389

گزارش نويسي در پرستاري

گواهي

*

*

كنفرانس علمي ادواري آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشكي

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

1391

مخاطرات شغلي

گواهي

*

*

كنفرانس علمي ادواري آموزش مداوم دانشكده پيراپزشكي

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1393

2-مقالات چاپ شده در مجلات معتبر علمي:

عنوان مقاله

نويسندگان

اهداف اصلي

همكار

نام مجله و مشخصات مقاله در مجله

رتبه علمي

زمان انتشار

ترومادرحاملگی

گواهي و همكاران

*

فصلنامه دانش پرستاری

علمي- ترويجي

پاييز1373

بررسي ميزان خونهاي ذخيره شده

گواهي و همكاران

*

مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

علمي - پژوهشي

1389

تالاسمي

گواهي و همكاران

*

فصلنامه دانش پرستاری

علمي- ترويجي

1388

3-طرح هاي پژوهشي درون دانشگاهي و برون دانشگاهي:

عنوان طرح

مجري و همكاران

درون دانشگاهي

برون دانشگاهي

اجرايي

نظارتي

مجري

همكار طرح

سازمان وابسته

(مخصوص طرح هاي برون دانشگاهي )

سال

بررسي ميزان اگاهي دانشجويان دانشگاه ازاد اسلامي مشهد از ابيماري ايدز

گواهي و همكاران

*

*

دانشگاه ازاد اسلامي

1380

بررسي خشونت عليه زنان

اكبري- گواهي

*

*

دانشگاه ازاد اسلامي

1380

4- دوره های آموزشی و مطالعاتی

نام دوره يا كارگاه

محل

سال

روش تحقيق

دانشگاه ازاد اسلامي مشهد

1380

برنامه ريزي الگوها ي تدوين طرح تدريس

دانشگاه ازاد اسلامي مشهد

1382

آشنايي با مراجع الكترونيكي وبانك هاي اطلاعات پزشكي

دانشگاه ازاد اسلامي مشهد

1383

اشنايي با اينترنت

دانشگاه ازاد اسلامي مشهد

1385

آشنايي باكامپيوتردوره مقدماتي وويندوز 98

دانشگاه ازاد اسلامي مشهد

1384

آشنايي با آئين نامه هاي آموزشي ويژه مديران و كارشناسان

دانشگاه ازاد اسلامي مشهد

1386

كارافريني

دانشگاه ازاد اسلامي مشهد

1388

روانشناسي تحول

دانشگاه ازاد اسلامي مشهد

1388

مقاله نويسي به زبان فارسي

دانشگاه ازاد اسلامي مشهد

1384

كتابخانه ديژيتال

دانشگاه ازاد اسلامي مشهد

1388

آموزش مديران گروهها

دانشگاه ازاد اسلامي مشهد

1386

ارتباط چهره به چهره ويژه مديران

دانشگاه ازاد اسلامي مشهد

1388

تعليم وتربيت (طرح ضيافت انديشه استادان)

دانشگاه ازاد اسلامي مشهد

1390

تفكر خلاق

دانشگاه ازاد اسلامي مشهد

1392

ارتباط

دانشگاه ازاد اسلامي مشهد

1392

كنترل عفونت هاي بيمارستاني

دانشگاه ازاد اسلامي مشهد

1382

تازه هاي احياي قلبي ريوي

هفتمين كنگره سراسري تازه هاي قلب وعروق

1384

تربيت مربي همسان دانشجويي پيشگيري از ايدز

دانشگاه علوم پزشكي تبريز

1388

5-جوایز و افتخارات علمي

عنوان

محل

سطح

سال

مربي نمونه

دانشگاه ازاد اسلامي مشهد

دانشكده

1382

پرستار نمونه

دانشگاه ازاد اسلامي مشهد

دانشكده

1384

تقدير نامه

دانشگاه ازاد اسلامي مشهد

رياست دانشكده پزشكي ومعاونت فرهنگي دانشگاه

1383

تقدير نامه

دانشگاه ازاد اسلامي مشهد

معاونت علوم پزشكي و

دفتر فرهنگ اسلامي

1380

تقدير نامه

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

اولين گردهمايی ملی يکروزه زن ايرانی درپژوهش

1384

تقدير نامه

شركت هواپيمائي ايرات اير تور

مدير كل شعبه مشهد

1388

تقدير نامه

دانشگاه ازاد اسلامي مشهد

قائم مقام رياست ومعاون آموزشي دانشگاه ازاد اسلامي مشهد

1391

تقدير نامه

دانشگاه ازاد اسلامي مشهد

رياست دانشكده

پيرا پزشكي

1387

تقدير نامه

دانشگاه ازاد اسلامي مشهد

رياست دانشكده

پيرا پزشكي

1387

تقدير نامه

دانشگاه ازاد اسلامي مشهد

رياست دانشكده

پزشكي ومدير گروه پرستاري

1389

حاضرين در سايت

ما 4 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم