یکشنبه, 28 مرداد 1397

1. اطلاعات شخصى و علمى

نام: مژگان

نام‌خانوادگى: رئيسي

گروه آموزشى:  بيهوشي

مرتبه علمى : استاديار

تحصيلات

تحصيلات

رشته/گرايش

دانشگاه

كشور

متخصص بيهوشي

متخصص بيهوشي

علوم پزشكي مشهد

ايران

تخصص اصلى:  بيهوشي

آشنايى با زبانهاى خارجى : انگليسي

2. انتشارات

مقالات علمى در نشريات خارجى و داخلي

Title

Journal

Volume

Number

Year

Co-authors

تاثير پيشداروي ديازپام به ميزان قندخون قبل از عمل

مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاد مشهد

سال سوم

دهم

تابستان 1386

بررسي اثرات پره مديكاسيون دگزامتازون قبل از عمل جراحي درپيشگيري از دردپس از بيهوشي عمومي دربيمارستان آريا و22بهمن

مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاد مشهد

سال چهارم

اول

بهار1387

بررسي مقايسه اي شيوع تهوع استفراغ بعداز عمل جراحي هيستركتومي به روش انجام جراحي عمومي بادورژيم دارويي متفاوت دربيمارستان آريا

 

مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاد مشهد

هجدهم

1389

مقالات علمى در كنفرانسهاى داخلى وخارجي

عنوان مقاله

نام كنفرانس

سال انتشار

همكار

(ان)

بررسي بيداري درحين بيهوشي TIVAوريكاروي سريع بعدازبيهوشي

نهمين كنگره سراري بيهوشي واحياء

مشهد1385

بررسي مقايسه اي اثر شياف ديكلوفناك سديم وديازپام به تنهايي وتوام دركاهش دردبعدازعمل سزارين انتخابي دربيمارستان آريا دانشگاه آزاداسلامي مشهد  

يازدهمين كنگره ساليانه پژوهشي دانشجويان علوم پزشكي كشور -بندعباس

1389

بررسي مقايسه اي شيوع تهوع استفراغ بعداز عمل جراحي هيستركتومي به روش انجام جراحي عمومي بادورژيم دارويي متفاوت

پنجمين سميناركميته هاي تحقيقات دانشجويي شرق كشور وسميناركشوري دانش وتندرستي-دانشگاه علوم پزشكي

1388

3. عضويت در مجامع علمى

عضويت در انجمنهاى علمى-داخلى و خارجى

نام انجمن

كشور

تاريخ

از

تا

آنستزيولوژي

ايران

1375

كنون

 

 

 

 

4. كارهاى تحقيقاتى و پژوهشى و جوايز رسمى

عنوان كار تحقيقاتى ، جايزه يا نشان

اهدا كننده

سال دريافت

بررسي بيداري درحين بيهوشي TIVAوريكاروي سريع بعدازبيهوشي

 بررسي مقايسه اي اثر شياف ديكلوفناك سديم وديازپام به تنهايي وتوام دركاهش دردبعدازعمل سزارين انتخابي دربيمارستان آريا دانشگاه آزاداسلامي مشهد  

 

 

 

 

 

 

5. سوابق تدريس

 عنوان دروس تدريس شده

اصول بيهوشي براي دانشجويان هوشبري

روش بيهوشي 1 براي دانشجويان هوشبري

روش بيهوشي 2 براي دانشجويان هوشبري

روش بيهوشي 3 براي دانشجويان هوشبري

بي حسي وبيهوشي براي دانشجويان مامايي

ارزيابي قبل از عمل وپره مديكاسيون دانشجويان پزشكي

آموزش باليني به دانشجويان انترن پزشكي

كارآموزيهاي دانشجويان هوشبري دراتاق عمل

 

6. مسئوليتهاى اجرايى و پستهاى مديريت

شرح

محل

تاريخ

از

تا

عضو كارگروه تخصصي هوشبري به منظور بررسي توانايي علمي متقاضيان هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي

     /6/1388

به مدت دوسال

مسئول فني شيفت عصر بيمارستان آريا

      /7/1387

/6/1390

                                                                                                            

7.نحوه ارتباط

پست الكترونيكى : Mojganraeesi@ yahoo.comآدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

آدرس صفحه خانگى :   

8. آدرس محل كار : بيمارستان آريا

آدرس  دانشكده : چهارراه خسروي دانشكده پزشكي وبلوار ملك آباد –خيابان فرهاد-دانشكده پيراپزشكي پيراپزشكي

حاضرين در سايت

ما 6 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم