چهارشنبه, 30 بهمن 1398

تذكرات مهم عمليات انتخاب واحد

 

دانشجوي گرامي! لطفا قبل از شروع به انتخاب واحد به تذكرات ذيل حتما توجه كنيد.

1.انتخاب واحد زماني قطعي خواهد شد كه تمام دروس تك تك انتخاب و قطعي شود

وپس از قطعي كردن تمام دروس ، تاييد نهايي زده شود.درغير اينصورت دروس غير قطعي  از مجموعه انتخاب واحد حذف خواهد شد.

2.به رنگ دروس انتخاب شده توجه فرماييد. رنگ قرمز  : به معناي عدم رعايت پيشنياز ، رنگ  آبي  به معناي عدم رعايت همنياز و رنگ سبزبه معناي عدم رعايت پيشنياز و همنياز مي باشد.

3.قبل از انتخاب واحد به بخش موانع ايجاد شده انتخاب واحد / حذف و اضافه در صفحه اصلي توجه فرمائيد.

در صورت وجود مانع يا اشكال قبل از زمان انتخاب واحد اقدام لازم را براي رفع موانع انجام دهيد.

4.تاييد نهايي مي بايست بعد از قطعي كردن كل دروس انجام پذيرد.

 

5. تذكر مهم : براي مشاهده مكان و زمان تشكيل كلاس ، موس را بر روي سطر كلاس مربوطه قرار دهيد .

6. تذكر مهم : از چاپ مستقيم صفحه انتخاب واحد اكيدا خودداري كنيد.

حاضرين در سايت

ما 3 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم