شنبه, 31 فروردين 1398

مراحل صدور گواهي اشتغال به تحصيل

جهت درخواست گواهي اشتغال به تحصيل حتماً يك روز قبل از پورتال دانشجويي( user شخصي منوي آموزش  - امكانات آموزش -تقاضاي گواهي ) اقدام فرمائيد

. - درج كامل اطلاعات گواهي از جمله  ( نام شهر، اداره يا سازمان، شماره دفترخانه اسناد رسمي ) و نوع گواهي الزامي مي باشد درغير اينصورت گواهي صادر نميگردد.

 درصورت ثبت درخواست، گواهي خود را از دفتر آموزش تحويل بگيريد

-1گواهي فوري صادر نمي گردد و حتما بايستي روز قبل از طريق سايت درخواست داده شود

-2 گواهي براي هر اداره فقط يكبار صادرمي گردد

- 3جهت دريافت گواهي اشتغال به تحصيل براي سازمان مركزي دانشگاه، معاونتهاي سازمان، ساير واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي، دانشگاههاي دولتي ( بجز گواهي دريافت مدرك تحصيلي پايه با ذكر معافيت تحصيلي) همچنين اداره راهنمايي و رانندگي، آموزشگاههاي رانندگي، اداره گذرنامه، وزارتخانه ها، سفارتخانه ها، دارالترجمه ها سازمان مركزي، اماميه 42 مراجعه فرمائيد

 4- دانشجوياني كه درخواست گواهي اشتغال به تحصيل دارند بايستي حتماً انتخاب واحد و حذف و اضافه آنها تيك مالي شده باشد

- 5امور جديد تفويض شده به دانشكده(بخش صدور گواهي ها)

 - درخواست گواهي تائيديه تحصيلي و ريزنمرات از دانشگاه مقاطع قبلي جهت تكميل يا تطبيق

- درخواست ريز نمرات دانشجويان انتقالي از واحد مبدا 

حاضرين در سايت

ما 17 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم