پنج شنبه, 31 خرداد 1397

اطلاعيه امتحانات پايان ترم

ضمن آرزوي موفقيت براي دانشجويان محترم توجه شما را به نكات ذيل جلب مي نماييم:

1- ورود به محل برگزاري امتحانات فقط با كارت شناسايي عكسدار و كارت ورود به جلسه امتحان امكان پذير است.

2- دانشجويان فقط در كدي كه در كارت ورود به جلسه امتحان ذكر شده است حق شركت در امتحان را دارند.

3- حداقل يك ربع قبل از شروع امتحان در محل امتحان حضور داشته باشيد.

4- پس از شروع امتحان از ورود دانشجويان جلوگيري خواهد شد.

5- پس از شروع امتحان حتما نام خود را در ليست حضور وغياب درج وصورتجلسه را امضاء نمائيد.

6- مقررات امتحانات را دقيقا رعايت نماييد بديهي است هر گونه تخلف (از جمله همراه داشتن موبايل )صورتجلسه خواهد شد و براي بعضي تخلفات در صورت مشاهده تعليق ترم تحصيلي به مدت يك ترم (با احتساب آن )در نظر گرفته شده است.

7- در صورت عدم شركت در امتحان درس حذف خواهد شد (تا 3 درس)ولي پس از شروع امتحان و حضور در جلسه دانشجو بايستي حتما نام خود را در ليست ثبت نمايد و درس قابل حذف كردن نيست.

8- از آوردن پول زياد و اشيا گران قيمت و موبايل به دانشكده در زمان امتحانات خودداري فرماييد.چون در جلسه امتحان هيچ وسيله اي نمي توانيد همراه داشته باشيد و در صورت گذاشتن كيف و اشيا ديگر در سالن مسئوليت حفظ آن بر عهده خود شماست .

9- پس از تحويل برگه سريعا محل دانشكده را ترك فرماييد. سر وصداي شما مخل نظم جلسات امتحان خواهد شد.

10- لطفا پس از امتحان به دليل تنظيم صورتجلسات به آموزش مراجعه نفرماييد.

از شما دانشجويان عزيز كه در برگزاري هر چه بهتر امتحانات ما را ياري مي كنيد سپاسگزاريم.


حاضرين در سايت

ما 20 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم