چهارشنبه, 30 بهمن 1398

فهيمه عقيانى خباز

Image
مسئول امور آموزشى

 

 

  • مسئول امورآموزشى

  • كارشناس پرستارى

 

 

 

فعاليت هاى اداره آموزش دانشكده پيراپزشكى شامل بخشهاى:

 

* برنامه ريزى كلاسى

* برنامه ريزى امتحانات

* ارائه خدمات آموزشى

بخش برنامه ريزى

* تنظيم برنامه هفتگى وكلاس بندى

* كنترل وحضور وغياب استادان

* گزارش ساعات تدريس استادان در پايان ترم به ادار كارگزينى هيات علمى

بخش امتحانات

* تنظيم برنامه امتحانات

* برگزارى امتحانان پايان ترم

* ارسال صورتجلسه امتحانات به اداره كل آموزش

بخش خدمات آموزشى

* حضور وغياب استادان

* گزارش ساعات تدريس در پايان ترم

* جوابگويى و راهنمايى دانشجويان در زمينه مسائل آموزشى

* صدور گواهي اشتغال به تحصيل

 

حاضرين در سايت

ما 3 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم