یکشنبه, 31 تیر 1397

دانشجويان محترم گروه بهداشت مدارس

توجه به نكات مهم ذيل جهت پيشگيري از مشكلات آموزشي طي دوران تحصيل و كارآموزي الزامي است:

1. در طي دوره هاي كارآموزي جابجايي دانشجويان در گروه غير قانوني است، لذا چنانچه جابجايي بطور خودسرانه انجام شود ، دانشجو از واحد كارآموزي مربوطه حذف و نمره صفر منظور خواهد شد.

2. دانشجو موظف است جهت آگاهي سريع از موارد جديد ،تغييرات برنامه يا اطلاعيه ها بطور روزانه برد آموزشي گروه را مشاهده نمايد.

3. دانشجويان بايد بر اساس برنامه موجود در سايت انخاب واحد نمايند، چنانچه دانشجويي در يكي از دروس خود نمره قبولي كسب ننموده و يا مشكلي دارد بايد به گروه مراجعه نمايد. )

4. در مراجعه جهت بررسي مشكلات، دانشجو موظف است سلسله مراتب را رعايت كند :

(كارشناس آموزشي، گروه مديرگروه، رياست دانشكده)

5. عدم ورود به كلاس وكارآموزي پس از حضور يافتن استاد مربوطه

6. رعايت نكات ذيل درمحيط كار آموزي وكارگاهها الزامي است:

- رعايت اخلاق وشئونات اسلامي - نصب كارت شناسايي برروي يونيفرم

- جهت خانمها: مانتو سفيد ضخيم وگشاد ،مقنعه مشكي بلند ،شلوار مشكي پارچه اي وكفش مشكي)

- جهت آقايان:( مانتو سفيد ،شلوار مشكي پارچه اي وكفش مشكي) -

استفاده ازموبايل پس ازتشكيل كلاس ودربخش ممنوع مي باشد (فردخاطي به كميته انضباطي معرفي ميگردد) - بهمراه داشتن خودكار( آبي ،مشكي،قرمز)،مداد،دفترچه يادداشت، وخوردن صبحانه قبل از ورود به محيط درس وكار الزامي اس

- عدم استفاده ازشلوار جين ،لوازم آرايشي و زيورآلات وناخن بلند(بيش از 6/0 ميليمتر)

7. مبدا سرويس مراكز بهداشتي ، درماني: مقابل دانشكده (عواقب عدم حضور بموقع بعهده دانشجواست)

- زمان رفت سرويس ها:صبح 7 برگشت:30/11

8، درطول تحصيل دانشجوموظف به رعايت حضوردرمحل كارآموزي ياكلاس طبق برنامه تعيين شده مي باشدوگروه هيچ مسئوليتي درقبال عواقب ناشي ازعدم رعايت رانخواهد داشت.

9. غيبت دردروس نظري، عملي و كارآموزي باارائه مدرك مستند وتشخيص استاد مربوطه موجه شناخته ميشود ؛در صورت غيبت غير موجه ويا موجه بيش از حد تعيين شده طبق آئين نامه آموزشي ،نمره درآن درس صفر محسوب ميشود.

10. در صورت غيبت بيش از حد مجازدر كارآموزي عليرغم كسب نمره از ساير موارد برگه ارزشيابي كار آموزي،نمره صفر بدليل غيبت منظور خواهد شد.

11. در صورت عدم اخذ يا كسب نمره قبولي دردروس پيشنياز در ترم بعد در صورت ارائه درس ومجوز شوراي همزمان با درس وابسته بايد هم اخذ گردد

12. دانشجوي متقاضي مرخصي بايد درزمان مقرر اقدام نمايد در غير اين صورت برابر آئين نامه آموزشي وضعيت تحصيلي غايب براي اودرنظر گرفته خواهد شد، (آقايان جهت لغو معافيت تحصيلي به حوزه نظام وظيفه معرفي خواهند شد)

13. عدم قطعي كردن دروس انتخابي در هنگام انتخاب واحد منجر به پاك كردن درس از ليست دروس انتخابي دانشجو ازسوي دانشگاه ميگردد وچنانچه هيچ درسي قطعي نشده باشد نيمسال مزبور مرخصي تحصيلي بااحتساب سنوات محسوب ميگردد؛لذا پس از اتمام انتخاب واحد يا حذف واحد پوشه خود را چك كنيد

حاضرين در سايت

ما 19 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم