یکشنبه, 31 تیر 1397

فيلدهاي گروه بهداشت مدارس

1-آموزش عملي در كلينيك تخصصي

هدف كلي اين فيلد :آموزش عملي و كسب مهارتهاي لازم در انجام معاينات اوليه و غربالگري اختلالات شنوايي ، بينايي و بيماريها و ناهنجاريهاي دهان و دندان ميباشد كه در بيمارسانهاي وابسته به دانشگاه (آريا،22بهمن )و بيمارستانهاي تآمين اجتماعي (17 شهريور و فارابي )و مراكز بهزيستي انجام ميشود.

2-كارآموزي بهداشت محيط و حرفه

هدف كلي اين فيلد: آشنايي با بهداشت محيط مسكن و اماكن عمومي و استانداردهاي مربوط به آنها،روشهاي مختلف گندزدايي و سترون سازي و شناخت اصول بهداشت محيط كار و راههاي كنترل و پيشگيري از عوامل زيان آور محيط كار ميباشد.كه بصورت بازديد از كارخانجات ،مدارس ،و مغازه ها و خانه هاي بهداشت انجام مي شود..

3-آموزش عملي بهداشت مدارس

هدف كلي اين فيلد:توانايي انجام دادن مراقبتهاي بهداشتي و معاينات دوره اي دانش آمزان ،آموزش بهداشت به دانش آموزان ، والدين و كاركنان مدارس و انجام اقدامات لازم براي حفظ و ارتقاء سطح بهداشت محيط آموزشگاهها،كه در مدارس و دبيرستانها انجام ميشود .

4-كارآموزي 2

هدف كلي اين فيلد:بكارگيري آموخته هاي دروس نظري در مراكز بهداشتي درماني شامل تكميل پرونده نوزاد،كودك، زنان باردارو زنان واجد شرايط باروري،تزريق واكسن ، تشخيص اوليه بيماري كودك، آشنايي باطرح غرباگري ديابت و پرفشاري خون مطابق با دستور العملهاي كشوري طرح تحول سلامت كه در مراكز بهداشتي درماني انجام مي شود.


حاضرين در سايت

ما 16 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم