پنج شنبه, 31 خرداد 1397

 

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد مشهد

دانشکده پيراپزشكي

گروه هوشبري

اصول كمك هاي اوليه

تعداد واحد:5/0عملي

 

 

عنوان درس اصول كمكهاي اوليه                                 سال تحصيلي:

 تعداد واحد:5/0عملي                                       فراگيران: دانشجويان كارشناسي هوشبري

پيش نياز:آناتومي(2)،فيزيولوژي(2)                               تاريخ پايان ترم:

مكان :پراتيك(كارگاه كمكهاي اوليه)                                        مدرس:

 

 

هدف كلي

 فراگيران اصول و روشهاي كمك رساني در فوريتها ي پزشكي ،قبل از انتقال به مراكز درماني

 

وظایف

1-حضور بموقع و فعال

2-رعایت فرم پرستاری

* جهت دانشجویان خانم

روپوش سفید وشلوار ومقنعه وجوراب وکفش پرستاری طبی مشکی

* جهت دانشجویان آقا

روپوش سفید و شلوار و جوراب و کفش پرستاری طبی مشکی

3- سرعت عمل ودقت عمل

- برخورد ورفتار مناسب ورعایت شئونات

5- انجام تکنیکهای تدریس شده در حضور مربی

6- ارائه بموقع فعالیت های پژوهشی(پوستر،فلیپ چارت،پمفلیت،ترجمه)

7-دقت در حفاظت وتحویل بموقع وسائلی که در اختیار وی قرار می گیرد

8- با استفاده از شبیه سازی نحوه برقراری ارتباط با مددجو وانجام مراقبت از وی را نمایش دهد

 

 

 

مدرس

فعاليت هاي  دانشجويان

شيوه تدريس و رسانه آموزش

اهداف ويژه

در پايان هر مبحث دانشجوبايستي قادر باشد

اهداف كلي

آشنايي دانشجويان با

تاريخ

تعداد جلسات

 

شركت فعال در

مباحث به صورت

عملي  وتئوري

سخنراني ،ويدئوپرژكتور،مولاژ

 

پانسمان زخم خشك و مرطوب را طبق مراحل شرح داده شده انجام دهد

انواع زخم ها وروش هاي مراقبت

بر اساس نوع زخم وپانسمان

 

1

 

شركت فعال در

مباحث به صورت

عملي  وتئوري

سخنراني ،ويدئوپرژكتور،مولاژ

 

مانكن را بارعايت اصول آتل بندي نماييد

انواع بانداژ را بر روي مانكن انجام دهد

شكستگي ،در رفتگي وآسيب هاي عضلاني واقدامت اوليه

 

2

 

شركت فعال در

مباحث به صورت

عملي  وتئوري

سخنراني ،ويدئوپرژكتور،مولاژ

 

با رعايت اصول ذكر شده در مباحث نظري مانكن را جابجا نمايد

حمل مصدوم در فوريت ها

 

3

 

شركت فعال در

مباحث به صورت

عملي  وتئوري

سخنراني ،ويدئوپرژكتور

شوك را تعريف نمايد

مكانيسم بروز شوك را بيان نمايد

انواع شوك وعوارض ايجاد آن را شرح دهد

علائم ونشانه هاي بروز شوك را نام ببرد

مراحل ايجاد شوك وراههاي مقابله با آن را شرح دهد

پروتكل مراقبت اورژانسي در شوك را توضيح دهد

آشنايي با انواع شوك واقدامات در ماجه با بيمار دچار شوك

 

4

 

شركت فعال در

مباحث به صورت

عملي  وتئوري

سخنراني ،ويدئوپرزكتور

مكانيسم هاي بدن را براي به دست آوردن واز دست دادن

گرما توضيح دهد

انواع اختلالات مربوط به توليد يا دفع بيش از حد گرما را نام ببرد

علائم ونشانه هاي انواع اختلالات ناشي از گرما زدگي و سرمازدگي را فهرست كند

مراقبت هاي اورژانسي در گرمازدگي وسرما زدگي را بيان نمايد

سرما زدگي وگرما زدگي

 

5

 

شركت فعال در

مباحث به صورت

عملي  وتئوري

ويدئوپرزكتور

تمرين موارد آموزش داده شده

آشنايي با مسموميت واقدامات اوليه در مواجهه با فرد مسموم

 

6

 

احياي قلبي ريوي را تعريف نمايد وسطوح آن را شرح دهد

موارد اجراي عمليات CPR ومراحل آن را  نمايش دهد

احياي قلبي ريوي را تعريف نمايد وسطوح آن را شرح دهد

موارد اجراي عمليات CPR ومراحل آن را  نمايش دهد

نحوه اداره راه هوايي به روش مقدماتي را شرح ونمايش دهد

مانورهاي مختلف جهت بر طرف كردن انسداد راه هايي هوايي را نمايش دهد

نحوه اجراي تنفس مصنوعي بدون وسيله وبا وسيله  را نمايش دهد

نحوه فشردن خارجي قلب را نمايش دهد

اقدامات اوليه حمايت از حيات بزرگسالان

 

7

 

احياي قلبي ريوي را تعريف نمايد وسطوح آن را شرح دهد

موارد اجراي عمليات CPR ومراحل آن را  نمايش دهد

احياي قلبي ريوي را تعريف نمايد وسطوح آن را شرح دهد

موارد اجراي عمليات CPR ومراحل آن را  نمايش دهد

نحوه اداره راه هوايي به روش مقدماتي را شرح ونمايش دهد

مانورهاي مختلف جهت بر طرف كردن انسداد راه هايي هوايي را نمايش دهد

نحوه اجراي تنفس مصنوعي بدون وسيله وبا وسيله  را نمايش دهد

نحوه فشردن خارجي قلب را نمايش دهد

اقدامات اوليه حمايت از حيات در كودكان ونوزادان

 

 

 

 

 

 

حاضرين در سايت

ما 38 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم