پنج شنبه, 31 خرداد 1397

گروه هوشبرى

               تاریخچه *

       گروه هوشبری دانشکده پیراپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در سال 1383 تأسیس شد. این گروه آ‌موزشی تاکنون 12 دوره پذیرش دانشجو و حدود    نفردرمقطع كارشناسي و 220 نفر درمقطع كارداني فارغ التحصیل داشته است که بعضی از آنان در بیمارستان های مختلف با عنوان كارشناس هوشبری مشغول به کار مي باشد،همچنين درحال حاضر137دانشجودراين رشته درحال تحصيل مي باشند. آموزش نظري دانشجويان دركلاسهاي مجهز به امكانات سمعي وبصري وآموزش عملي آنان در کارگاه هاي مهارت هاي باليني ،پراتیک ،مولاژ، كمكهاي اوليه ، CPRو ....صورت مي گيرد.و همچنین دانشجویان این رشته در اتاق عمل هاي بیمارستان های آموزشی سطح شهر ونيز بخش هاي اورژانس ،CCU ،ICU    تحت سرپرستی مربیان مهارت های عملی لازم را جهت ارائه خدمات درمانی به بیماران کسب می نمایند.

     اهداف آموزشي رشته هوشبري

         هدف از برقراري و اجراي برنامه کارشناسی هوشبري تربیت دانش آموختگانی است که بتوانند،

          در راستاي بهداشت، حفظ سلامتی و ارتقاء سطح مراقبت در حد مطلوب و رضایت مندي بیمار کوشا باشندوتحت           نظارت   مستقیم متخصصین بیهوشی در امر بیهوش ساختن، نگهداري و هوش آوري بیماران متخصص بیهوشی را یاري دهند.

                                                  دانشجویان طی دورة آموزشی با اصول جدید و روشهاي مختلف بیهوشی، تجهیزات، وسا یل وداروهاي مربوطه آشنا می شوند و مراقبت از بیمار تحت بیهوشی عمومی و بی حسی ناحیه اي در مراحل قبل، حین وبعد از بیهوشی در اعمال جراحی اعم از عمومی، تخصصی و فوق تخصصی را فرا می گیرند . آشنایی با روشها واصول مراقبتی در کنترل درد حاد و اقدامات در فوریتهاي پزشکی و وضعیت بحرانی از دیگر برنامه هاي آموزشی دانشجویان می باشد. دانش آموختگان این رشته در مراکز آموزشی و درمانی به منظور کمک به متخصص بیهوشی تحت نظارت مستقیم پزشک متخصص بیهوشی ایفاي نقش می نمایند. .

دانش آموختگا ن مي توانند در بخش هاي اتاق عمل و بخش مراقبت هاي پس از عمل Post Anesthesia Care Unit (PACU) ، تحت نظارت متخصص بیهوشی از بیماران مراقبت به عمل آورنده همچنین در خدمات کنترل درد و فوریتهاي پزشکي(از طریق برنامه هاي آموزشی و تجربیات عملی (انجام وظیفه نمایند

. تعدادپذيرفتگان رشته هوشبري

مرد زن سال ورود
39 134 1387
18 49 1388
23 61 1389
15 61 1390
22 74 1391
13 54 1392
6 25 1393
6 25 1394

مسئولين

  1-خانم زهرااكبري اوغازمدير گروه هوشبري

                       2 - خانم بهاره كميلي نژاد كارشناس هوشبري

   آدرس گروه هوشبري: قاسم آباد - بلوار اديب - نبش اديب 19 - دانشكده              پيراپزشكي – طبقه دوم

         شماره تلفن: 36614169

حاضرين در سايت

ما 41 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم