یکشنبه, 31 تیر 1397

سايت كامپيوتر دانشكده

دانشکده دارای يك سايت كامپيوتر مخصوص خواهران و برادران می باشد که هر يک دارای تجهيزات لازم مانند رايانه و چاپگر می باشد که در ساعات مختلف به ارائه خدمات می پردازد. علاوه بر طول ترم، دانشجویان در زمان انتخاب واحد و حذف و اضافه می توانند از آن استفاده نمایند.همچنين جهت انجام فعاليت هاى تحقيقى واستفاده از سايت هاى اينترنتى وكتابخانه ديجيتال كليه ى سيستم هاى موجود  داراى امكان اتصال بوده وقابل استفاده جهت فعاليتهاى تحقيقى پژوهشى اساتيد ودانشجويان است.

مسئول سايت دانشكده

نام و نام خانوادگی

سمت

سيد مهدي هاشمي

راهبر ارشد سايت دانشكده پيراپزشكي

نحوه استفاده دانشجویان از كافى نت

با توجه به بهره بردارى از سستم مكانيزه خدمات اشتراك اينترنتى و فراهم آوردن استفاده از اطلاعات فيش واريزى، جهت استفاده دانشجويان از اينترنت در كافى نت هاى دانشگاه و كامپيوترهاى خانگى ، از تاريخ اول بهمن 1386 بايد اقدامات زير انجام گردد :

- استفاده از حساب فراگير سيبا به شماره 0102663246007 جهت واريز وجه اشتراك اينترنتى در كليه شعب بانك ملى داراى حساب سيبا ( حداقل 20000 ريال ) و عدم پرداخت وجه نقد به مسئولين كافى نت دانشگاه

- استفاده از اعتبار وجه واريزى از طريق كامپيوتر خانگى و كافى نت دانشگاه و عدم نياز به واريز و پرداخت وجه جداگانه براي هر حالت .

متقاضيان مى توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر به مركز كامپيوتر دانشگاه در دانشكده فنى و مهندسى و يا دفاتر خدمات كامپيوترى دانشكده هاى خود مراجعه نمايند.


آدرس دانشکده : مشهد ، بلوار اديب، نبش اديب 19

تلفن :36631002

دورنما :36617990

آدرس سايت : http://www.pmd.mshdiau.ac.ir

 

 

حاضرين در سايت

ما 29 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم