یکشنبه, 28 مرداد 1397

مشخصات فني كارگاه بهداشت:

اين كارگاه شامل مانكن جهت انواع تزريقات عضلاني ، زيرجلدي و داخل جلدي براي نوزادان و كودكان مي باشد .ضمناً در اين كارگاه تعدادي ترازو جهت آموزش انجام صحيح معاينات قد و وزن نوزادان ،كودكان و دانش آموزان موجود است .

دياپازون و چارتهاي بينايي موجود نيز در جهت معاينه دانش آموزان كاربرد دارد .

ضمناً چند دستگاه فشارسنج جهت آموزش نحوه صحيح اندازه گيري فشارخون و ثبت آن موجود است .

همچنين يك مانكن لگن زنانه به همراه قسمتهاي مختلف اندام تناسلي زنانه جهت نمايش IUD گذاري و گرفتن پاپ اسمير به دانشجويان وجود دارد

شرح و دايره خدمات و فعاليتهاي آزمايشگاه يا دستگاه:

1- آموزش نحوه ي صحيح تزريق عضلاني

2- آموزش نحوه ي صحيح تزريق زير جلدي

3- آموزش نحوه ي صحيح تزريق داخل جلدي

4- آموزش نحوه ي صحيح گرفتن فشار خون

5- آموزش نحوه ي صحيح انجام معاينات قد ووزن

6- آموزش نحوه ي صحيحاستفاده از چارت بينايي جهت بررسي وضعيت بينايي دانش آموزان

7- آموزش نحوه ي صحيحاستفاده از دياپازون جهت بررسي وضعيت شنوايي دانش آموزان            

8-آموزش نحوه ي صحيحIUD  گذاري

9-آموزش نحوه صحيح گرفتن پاپ اسمير

حاضرين در سايت

ما 25 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم