پنج شنبه, 31 خرداد 1397

مانکن شبیه سازی سمع قلب وریه

مانکن  شبیه یک بیمار واقعی  بدون  مکان معاینه قابل نشان داده شده است .که شامل ریموت کنترل برای تعویض صدا هامی باشددانشجو باید با لمس مانکن

را معاینه کند با معاینه دقیق  مکانها را درست تشخیص دهد. صداهای قلب وریه باهم متفاوتند

مانند یک بیما ر واقعی، اصوات ریه ها میتوانند در5 قسمت قدامی و10 قسمت پیشین ودومکان میانی رویت شود.دا نشجویان  میتوانند عمل معاینه قلب را در 6مکان انجام دهند


مانکن معاینه گوش وست کامل پرستاری

شبیه سازی معاینه گوش  برای معاینه  قسمت های داخلی وخارجی گوش میباشدچاپ   هارنگر  فول سایز در فیلم غشای پرده گوش را احاطه کرده است  وبه شکل واقعی می توان تصاویر ومناظر را روی بیمار زنده اجرا کرد

یک مجموعه از 4 گوش بطور مجزا برای خدمات آموزش پرستار پیشرفته وآموزش آکادمی پزشکی وجود دارد

شامل ستی بوده که بخشهای پرده گوش نرمال وپرده میانی وداخلی  با واسطه ورم گوش مزمن وغشایی پرده گوش نرمال با عکس های احاطه شده گوش گج شده ،گوش نرمال


سیمولاتور معاینه چشم

شبیه سازی معاینه چشم برای معاینه  قسمت های مختلف چشم

این مانکن مجهز به انواع اختلات چشم  برای دیدن ته چشم  طراحی شده است که صفحات آن قابل تعویض می باشند


مشخصات فني كارگاه

کارگاه معاینات بالینی  که مجهزاست به:

مانکنهای  معاینات گوش وچشم

معاینه قلب وسمع قلب وریه

وسایل  معاینه  بالینی از جمله اتوسکوپ افتالموسگوپ ،

فشار سنج 

انواع چارتهای معاینه چشم ،

دیاپازون

ما نکن معاینه پستان

شرح و دايره خدمات و فعاليتهاي آزمايشگاه يا دستگاه:

بررسی چشم

برسی گوش 

سمع قلب وریه

بررسی ومعاینه سینه

معاينات باليني:

حاضرين در سايت

ما 45 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم