پنج شنبه, 31 خرداد 1397

مشخصات فني كارگاه

کارگاه معاینات بالینی  که مجهزاست به:

مانکنهای  معاینات گوش وچشم

معاینه قلب وسمع قلب وریه

وسایل  معاینه  بالینی از جمله اتوسکوپ افتالموسگوپ ،

فشار سنج 

انواع چارتهای معاینه چشم ،

دیاپازون

ما نکن معاینه پستان

شرح و دايره خدمات و فعاليتهاي آزمايشگاه يا دستگاه:

بررسی چشم

برسی گوش 

سمع قلب وریه

بررسی ومعاینه سینه

معاينات باليني:

حاضرين در سايت

ما 47 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم