پنج شنبه, 31 خرداد 1397

مانکن معاینه گوش وست کامل پرستاری

شبیه سازی معاینه گوش  برای معاینه  قسمت های داخلی وخارجی گوش میباشدچاپ   هارنگر  فول سایز در فیلم غشای پرده گوش را احاطه کرده است  وبه شکل واقعی می توان تصاویر ومناظر را روی بیمار زنده اجرا کرد

یک مجموعه از 4 گوش بطور مجزا برای خدمات آموزش پرستار پیشرفته وآموزش آکادمی پزشکی وجود دارد

شامل ستی بوده که بخشهای پرده گوش نرمال وپرده میانی وداخلی  با واسطه ورم گوش مزمن وغشایی پرده گوش نرمال با عکس های احاطه شده گوش گج شده ،گوش نرمال

حاضرين در سايت

ما 49 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم