پنج شنبه, 31 خرداد 1397

مانکن شبیه سازی سمع قلب وریه

مانکن  شبیه یک بیمار واقعی  بدون  مکان معاینه قابل نشان داده شده است .که شامل ریموت کنترل برای تعویض صدا هامی باشددانشجو باید با لمس مانکن

را معاینه کند با معاینه دقیق  مکانها را درست تشخیص دهد. صداهای قلب وریه باهم متفاوتند

مانند یک بیما ر واقعی، اصوات ریه ها میتوانند در5 قسمت قدامی و10 قسمت پیشین ودومکان میانی رویت شود.دا نشجویان  میتوانند عمل معاینه قلب را در 6مکان انجام دهند

حاضرين در سايت

ما 42 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم