پنج شنبه, 31 خرداد 1397

مشخصات فني كارگاه

كارگاه كمكهاي اوليه

  اين كارگاه شامل مانكن جهت آشنايي با انواع شكستگي ها و پارگي مي باشد و همچنين انواع آتل ها و ترالي اورژانس و مانكن ها جهت آموزش سوچور و پانسمان ، بانداژ و همچنين مانكن احيای قلبي ريوي بزرگسالان و كودكان  و برانكار جهت آشنايي روش هاي مختلف حمل بيمار

شرح دايره خدمات و فعاليتهاي آزمايشگاه يا دستگاه:

درمان اورژانس

آموزش كمك هاي اوليه در:

شكستگي ها

زخم ها

حوادث

سوختگي ها و.........

CPR كمكهاي اوليه:

حاضرين در سايت

ما 48 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم