پنج شنبه, 31 خرداد 1397

مانکن انسداد راههای هوایی

عملیات مسدود شدن راههای هوایی وقتی برای تما م گروههای سنی مطرح باشند انتخابی نیستند لذا مانکن های شبیه سازی استفاده میشود .

اولین کار باز کردن مسیر هوایی وتمیز کردن مسیرهایی مسدود شده است هر مانکن  با دوشی یا جسمی که درون گلو گیر کرده است آماده عملیات احیا می شوند.

همینکه شی در حلق مانکن قرار گرفت دانشجویان باید از نشانه هاوعلایم آناتومیکی برای قرار دادن دست خود در موضع مربوطه استفاده کند واینکه چه مقدار فشار لازم است تا این مانورانجام شود

این مانکن شامل :قفسه سینه ،جناغ سینه وشکاف جناغ سینه برای انجام عملیات مانور هیملیخ ،دو شی خفه کننده  می باشد

حاضرين در سايت

ما 43 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم