دوشنبه, 27 آذر 1396

مشخصات فني كارگاه فارماكولوژي :

در این کارگاه انواع داروها مختلف به اشکال متفاوت مانند

انواع قرص ها وکپسولهاو سرمهاو آمپولهاو ویالها

 شرح و دايره خدمات و فعاليتهاي آزمايشگاه يا دستگاه:

جهت آشنایی دانشجویان با اشکال دارويي وطریق مصرف آنها

حاضرين در سايت

ما 45 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم