پنج شنبه, 31 خرداد 1397

-مانكن CPR نوزاد

اين ماكت سبك ،مفاوم ،داخل بدن از فوم پر شده و بخش هاي دروني آن نشكن مي باشد

نشانه ها شامل موارد زير است .نشانه هاي آناتوميكال مانند پستان ها و زائده گزيفوئيد وبريدگي زير استرنوم (ساب استرنال ناچ )تعويض قطعات بيني و دهان آسان است.راه هوايي(داراي دريچه هاي با مسير واحد) يك بار مصرف كيسه حمل قابل انعطاف

موارد استفاده

•1-       انتوباسیمن 2- ماساژقلبی 3-تنفس

حاضرين در سايت

ما 53 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم