پنج شنبه, 31 خرداد 1397

 

-مانکن آموزشی مدیریت راههای هوای نوزادان

واقع ترین شبیه سازی است که جهت آموزش مهارت های انتوباسیون وجود دارداین وسیله از نظر اندازه آناتومی کاملا با وضعیت آناتومیک شباهت دارد که شامل خط لثه ها ،زبان،حلق دهانی وبینی،حتجره،غضروف آرتنویید،طناب صوتی کاذب واقعی ،حلقه سیر کویید ،حلقه های تراشه ،مری،ریه،ومعده می باشد

 

حاضرين در سايت

ما 44 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم