چهارشنبه, 30 بهمن 1398

معرفى دانشكده

دانشكده پيراپزشكى

 


دانشكده پيراپزشكى دانشگاه آزاد اسلامی مشهد از سال 1384 با سه رشته بهداشت مدارس ،هوشبرى واتاق عمل در مقطع كاردانى شروع به كار نمود اين دانشكده در سال 1385 به محل  بلوار ملك آباد  خيابان فرهاد انتقال يافت ودرسال 1394 به محل فعلي واقع در قاسم آباد بلوار اديب  نبش اديب 19 انتقال يافت. از سال 1387 مقطع هوشبرى واتاق عمل به سطح كارشناسى ارتقاء يافته .

رشته های تحصيلی موجود در دانشكده پيراپزشكى

نام رشته

مقاطع تحصیلی موجود در هررشته

اتاق عمل

كارشناسى

هوشبرى

كارشناسى

علوم آزمايشگاهي

كارشناسي

تعداد اعضای هيأت علمی دانشكده

گروه آموزشی

استاد

دانشیار

استادیار

مربی

جمع کل

علوم آزمايشگاهي

-

-

-

-

-

اتاق عمل و هوشبرى

-

-

11

2

13

رؤسای دانشكده پيراپزشكى از بدو تأسيس تا كنون

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

دوران تصدی

زهرا سوئدى

مربى

84 تاكنون

فضاهای آموزشی دانشكده

دانشكده پيراپزشكى در حال حاضر حدود 2400متر مربع زيربنا دارد كه بخش عمده‌ای از اين فضا را كلاسها و كارگاه‌های آموزشی و تخصصى به خود اختصاص داده‌اند. اين دانشكده در حال حاضر دارای هفت كلاس مجهز به وسايل سمعی وبصرى است.

 

 

 


آدرس دانشکده :مشهد،بلوار اديب، نبش اديب 19

تلفن:4-05136631002

دورنما :05136617990

Pmd.mshdiau.ac.irآدرس سايت :

حاضرين در سايت

ما 5 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم